Organisaatio- ja työyhteisöpalvelut

Palvelut:

 • työnohjausta
 • valmennusta
 • koulutusta
 • työyhteisökehittämistä

Kohderyhmät

 • organisaatioille
 • esimiehille
 • työyhteisöille
 • työryhmille ja tiimeille

Jokainen työskentelykokonaisuus rakennetaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan ja työskentely on toiminnallista ja vuorovaikutukseen perustuvaa.

Tavoitteina:

 1. Sitouttaa työyhteisöä yrityksen/organisaation tavoitteiden mukaiseen yhteistyöhön
 2. Vapauttaa osallistujien energiaa, joka on sidottuna ongelmiin
 3. Kehittää kykyä käsitellä yhdessä ristiriitoja ja pulmia
 4. Avata uusia näkökulmia työhön
 5. Tukea johtajuutta ja yhteistyörakenteiden toteutumista
 6. Työyhteisön perustehtävän laadun kehittyminen