Kasvuvire

Helena Eskelinen
Työyhteisökehittäjä
Työnohjaaja (STOry:njäsen)
Toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja (TRO)
Uniohjaaja ®
+358 405716 845
etunimi.sukunimi@kasvuvire.fi

> Ota yhteyttä!

Muutama sana itsestäni:

Olen toiminut noin 15 vuoden ajan eri organisaatioissa ja yrityksissä ulkopuolisena työyhteisökehittäjänä, työnohjaajana ja kouluttajana. Sitä edeltäneeltä ajalta minulla on usean vuoden kokemus toimimisesta työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä tehtävissä sekä toimimisesta esimiehenä.

Tällä hetkellä työni ja mielenkiintoni suuntautuu enenevässä määrin työyhteisöjen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Yhteisöjen ja ryhmien vuorovaikutusta voidaan parantaa hyvin lyhytkestoisillakin osallistavilla menetelmillä ja työskentelyillä. Toimin tällä hetkellä myös uniohjaajana. Työn viitekehyksessä unet ovat luova ja uusia oivalluksia lisäävä väline yhteisen työn kehittämisessä. Ohjaan myös uniryhmiä, joissa unien tutkimisen tuomat näkökulmat lisäävät yksityiselämän arjessa luovaa oivallusta ja omaa kasvua.

Keskustelen mielelläni kanssasi lisää. Ota yhteyttä!