Uniohjaus

Uniohjaus on ryhmässä tai yksilöllisesti toteutettava itsetuntemusta ja sisäistä kasvua edistävä menetelmä. Uni on kaikessa salaperäisyydessään ja absurdiudessaan syvemmän tietomme sponttaani ja äärettömän luova ilmaus.Luottamuksellinen ja unta arvostava unityöskentely tukee ohjattavien yksilöllisten kykyjen ja voimavarojen ottamista arjen elämän käyttöön koulutetun ohjaajan avulla. Työskentely perustuu aina ajatukselle, että jokainen on omien uniensa ainoa asiantuntija ja tulkki.

Unet voivat olla myös työn ja organisaation viitekehyksessä yhteisen työn tutkimisen välineenä

Uniryhmät ja – kurssit:

  • Elämyksellistä, kokemuksellista ja luottamuksellista unityöskentelyä ryhmässä
  • Työskentely ryhmässä tuo unen kaikkien osallistujien ulottuville mahdollistaen eläytymisen siihen
  • Ryhmän tuottamien ajatusten, tunteiden ja kokemusten kautta unennäkijällä on mahdollisuus saada yhteys omaan uneensa
  • Samalla jokainen ryhmässä tulee kurkistaneeksi omaan sisäisyyteensä

Yksilöuniohjaus:

Kahdenkeskistä, luottamuksellista unityöskentelyä, jossa ohjaaja auttaa unennäkijää ymmärtämään omaa untaan erilaisin vuorovaikutuksen keinoin. Uniohjauksessa voi käydä kertaluontoisesti tai säännöllisesti.

Voit varata ajan sähköpostitse!